Onze vereniging biedt een breed aanbod aan lessen, wedstrijden en activiteiten voor ruiters en menners op Texel.

Manege Akenburg is gevestigd aan de Akenburg net buiten Den Burg. De vereniging maakt gebruik van deze accomodatie.

LR De Waddenruiters is opgericht in 1929; ponyclub De Kleppertjes in 1961 en Menvereniging tussen Wad en Duin in 1989.

Het aantal leden is wisselend, maar bestaat uit ongeveer 100 tot 130 leden. Veel leden zijn actief in diverse commissies, die wedstrijden of activiteiten organiseren.

Informatie voor nieuwe leden

Stukje algemene informatie
Onze vereniging bestaat uit drie afdelingen: Ponyclub De Kleppertjes (ponyruiters t/m 18 jaar), Rijvereniging Waddenruiters (ruiters te paard) en menvereniging Tussen Wad en Duin (menners). 
We hebben 1 bestuur, bestaande uit 9 personen (terug te vinden onder het kopje bestuur). Voor het organiseren van wedstrijden en activiteiten kent de club diverse commissies: de springcommissie, de dressuurcommissie, Texelweekend commissie, SGW-commissie, de Bixie/activiteitencommissie, de ringsteekcommissie, de Wintercompetitie (menners) en de SMW-commissie. De sponsorcommissie wordt georganiseerd vanuit het bestuur.

De club heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn te vinden op deze website. Er wordt twee keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden: in het najaar en in het voorjaar. Hiervoor worden leden uitgenodigd per mail. De vereniging is aangesloten bij de KNHS. Ieder lid is ook lid van de KNHS, waarvoor jaarlijks kosten in rekening worden gebracht.
De vereniging maakt gebruik van Manege Akenburg. Het beheer van Manege Akenburg is in handen van Stichting Overdekte Manege Texel (SOMT). Als je vrij (buiten de lessen om) wilt rijden in de manege, dan heb je een abonnement nodig van de SOMT. Deze is aan te vragen op: www.manegeakenburg.nl. Ook wanneer je privéles neemt in de manege, heb je een SOMT abonnement nodig. De regels die gelden voor het rijden in de manege zijn te vinden op bovenstaande site.

Wat biedt Paardensport Vereniging Texel?

• Lessen voor alle niveaus. Lessen worden gegeven op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. De lesindeling wordt in overleg met de instructeurs bepaald. De instructeurs zijn Albert Ubels, Ilona van der Vis, Babette van Ronge en Jan Reitsma.
• Wedstrijden voor federatieruiters (iedere maand dressuurwedstrijd, 5x per jaar springen, 1x per jaar cross/SGW en menwedstrijden). Het aanvragen van een startpas doet de ruiter zelf via www.knhs.nl. Via www.mijnknhs.nl kan men zich inschrijven voor wedstrijden.
• Wedstrijden voor niet-federatieruiters (ongeveer 6x per jaar plus bixiewedstrijden voor kinderen t/m 13 jaar).
• Het programma van de wedstrijden (=startlijst) kan ongeveer een week voor de wedstrijd gevonden worden via www.mijnknhs.nl.
• Activiteiten in de vorm van cursussen, trainingen, ponykamp, uitjes etc.

Wat verwacht de vereniging van haar leden?
• Het paard/de pony waarmee je naar de manege komt moet een geldig paspoort hebben en voorzien zijn van jaarlijkse entingen.
• Het lid dient zich te houden aan de regels van de manege. Laat je vooral voorlichten welke deze zijn.
• Ieder lid wordt jaarlijks een keer ingedeeld voor het doen van een bardienst. Deze diensten vinden plaats tijdens de wedstrijden en de Samengestelde Menwedstrijd. Indien je de bardienst niet kan doen, wordt van het lid verwacht dat deze zelf ruilt met iemand anders.
• Als je meedoet aan een wedstrijd kun je verwachten dat je die dag ook ingedeeld wordt voor een bepaalde vrijwilligertaak, zoals het opbouwen of afbreken van hindernissen, het opbouwen van dressuurbanen, vegen van de stalgang etc. Welke taak je moet doen, staat op de startlijst van de wedstrijd. Kijk daar goed op! Het niet op komen dagen voor een van de taken wordt als zeer hinderlijk ervaren en kan een sanctie op staan.
• Lessers die les krijgen van Albert Ubels worden jaarlijks ingedeeld om enkele malen de instructeurs van de boot te halen of terug te brengen.

• Alle leden worden verwacht tijdens het Texelweekend en het SGW-wekend vrijwilligerstaken uit te voeren.

Contact
Bestuur:  
Penningmeester:  
Springcommissie: springcommissie@psvtexel.nl 
Dressuurcommissie: dressuurcommissie@psvtexel.nl 
Bixiecommissie: bixie@psvtexel.nl 
SGW-commissie: 

Facebook

beatrix20hotellogo.jpg
woutershok.jpg
vti.jpg
vd werve.jpg
joskager.jpg
rentenaa.jpg
teso.jpg
turf.jpg
oele.jpg
eelman.jpg
heerwaarden.jpg
siebeling.jpg
daptexel.jpg
otto.jpg
atts.jpg
demuy.jpg
expert.jpg
eldorado.jpg
slufter.jpg
visspecialist.jpg
tbo.jpg
ep.jpg
cvi.jpg
westend.jpg
wezen.jpg
vredelust.jpg
Hippostar.jpg
pelikaan.jpg
goenga.jpg
kievit.jpg
schoenmaker.jpg
hoteldb.jpg
Havens.jpg
zelfpluktuin.jpg
madura.jpg
dbb.jpg
noordkroon.jpg
zeerust logo.jpg
asc.jpg
nbc.jpg
Paracentrum.jpg
paal9.jpg
rival.jpg
kartingdenburgsponsorlogo.jpg
Koenis.jpg
Rabo_3.0.jpg
westerlaken.jpg
TX10.jpg
Texelwool.jpg
vincent.jpg
ab.jpg
omnyacc.jpg
macrovet.jpg
dennenoord.jpg
biersteker.jpg
vanbeek.jpg
apotheek.jpg
nutri.jpg
texelsun.jpg
ab-texel.jpg
texelsontwerp.jpg