Manege Akenburg is de thuisbasis van onze vereniging.

De manege is eigendom van de Paardensportvereniging Texel en voldoet aan het predikaat 'Veilige Manege'.

De manege heeft veel faciliteiten: een binnenrijhal van 70 x 20 meter, een buitenbak van 100 x 20 meter, een wedstrijd- en oefenveld en een crossbaan met waterbak.

De manege wordt gebruikt voor lessen, wedstrijden, clinics, evenementen en vrij rijden. Om vrij te kunnen rijden of om privélessen te mogen geven in de manege, is een abonnement verplicht, meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Contributie.

Het reglement en de huisregels van Manege Akenburg ontvangt u jaarlijks bij het afnemen van een abonnemet. Lees beide bestanden goed door!

Mededelingen

Voorrang Mennen in 2022:

Maandag t/m vrijdag van 11.00 u tot 12.00 uur voorrang menners en op zaterdag van 14.00-16.00 uur.

Voorrang springen in 2022:

Zaterdagmiddag van 17.00-18.00. Het springen dient in de halve bak, voorste deel van de bak te gebeuren, i.v.m. gebruik springmateriaal uit de voorste 2 rekken

Longeren

Let op: het bestuur heeft besloten dat het verbod op longeren in de binnenbak blijft bestaan, om de bodem van de binnenbak in goede staat te houden.  Indien u toch longeert in de binnenbak, loopt u het risico uw abonnement in te moeten leveren. Het meelopen aan een touwtje om een paard / pony te laten wennen is toegestaan, maar alleen aan een halstertouw en niet aan een longeerlijn.

In de buitenbak mag in het achterste gedeelte gelongeerd worden.

Reglement en huisregels manege Akeburg

Manege Akenbuurt heeft een aantal huisregels ten behoeve van een veilig, verantwoord en plezierig gebruik. Deze regels gelden voor alle gebruikers.

Algemeen

 • Iedereen die zich op het terrein van de manege bevindt, doet dit op eigen risico. Manege Akenbuurt is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan uw eigendommen.
 • Gebruikers worden geacht van de geldende regels op de hoogte te zijn.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kinderen, tot 18 jaar, zich houden aan de geldende regels. Ouders blijven aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen. Eventueel aangerichte schade dient door de ouders volledig te worden vergoed.
 • Het is niet toegestaan om te longeren in de binnenbak. Longeren mag wel in het achterste gedeelte van de buitenbak.
 • Paarden en pony’s mogen niet los worden gegooid in de binnenbak.
 • Het ruimen van mest is in de binnenbak verplicht. In alle hoeken van de binnenhal staan daarvoor bestemde mestbakken.
 • Is een mestbak vol? Dan dient deze geleegd te worden in de kruiwagen op de stalgang. Deze kan worden geleegd in de mestbak van Hoeve Consensus.
 • Voordat u de binnenhal verlaat, dienen alle lichten uit te zijn.
 • Sluit de buitendeur af met het hangslot.
 • Indien u gebruik heeft gemaakt van de stalgang, veeg dan ook de rommel rondom uw paard/pony op.
 • Verzocht wordt om met elkaar de hoefslag bij te houden door middel van de grote hark. Deze bevindt zich op de stalgang.
 • Wanneer u op het terrein personen aantreft van wie u vermoedt dat zij er niets te maken hebben, moet u onmiddellijk een bestuurslid waarschuwen.

Gedragsregels

 • Eenieder dient zich in de gebouwen en op het terrein rustig te gedragen. Er mag niet worden gerend (tenzij er nood is) en niet worden gehangen op/aan de bankrand.
 • Roken is verboden in de foyer en de binnenhal.
 • Voor personen onder 18 jaar is het niet toegestaan op het terrein te roken.
 • Honden zijn welkom maar dienen altijd aangelijnd te zijn en geen overlast te veroorzaken. Hondenpoep moet worden opgeruimd. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor eventuele schade door een hond veroorzaakt.
 • Afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers.

Rijbaan regels

Om te voorkomen dat ruiters tegen elkaar aan botsen tijdens het rijden zijn er rijbaanregels opgesteld. Dit is net zoiets als de verkeersregels op de fiets, brommer of in de auto. Het is allemaal bedacht voor de veiligheid van de ruiters en paarden in de rijbaan.

 1. Het dragen van een veiligheidscap en laarzen of chaps met korte rijlaarzen is verplicht tijdens het rijden.
 2. Bij het betreden en verlaten van de rijbaan moeten de ruiters zich ervan verzekeren dat de toegang vrij is.
 3. Tijdens de groepslessen dienen de instructies van de instructeur te worden opgevolgd.
 4. Opstijgen in de rijbaan, bij het vrij rijden de ingang sluiten voor het opstijgen.
 5. Tijdens het vrij rijden is het verboden om op de hoefslag halt te houden, te stappen of achterwaarts te gaan wanneer meerdere ruiters de rijbaan gebruiken. De tussenafstand tussen de hoefslag en de binnenhoefslag dient minimaal 2,5 meter te zijn. Bij het passeren wordt de binnenhoefslag gebruikt. Bij het achter elkaar rijden dient een afstand van minimaal een paardlengte gehandhaafd te worden.
 6. De rechterhand geeft voorrang aan de linkerhand.
 7. Zijgangen gaan voor rechtdoor rijden.
 8. Stappen op de binnenhoefslag bij meerdere ruiters.
 9. Niet afsnijden en geef ruimte bij passeren.
 10. Iemand op de hoefslag heeft voorrang op iemand die een figuur rijdt.
 11. Als iemand van het paard valt gaan de andere ruiters stilstaan.

Het abonnement loopt per kalenderjaar en kan alleen tussentijds worden opgezegd als er sprake is van verkoop of overlijden pony/paard. In alle andere gevallen kan het abonnement niet tussentijds worden stopgezet.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn of wilt u uw abonnement wijzigen, neem dan contact op met onze secretaris via

Facebook

goenga.jpg
vanbeek.jpg
Havens.jpg
zeerust logo.jpg
vd werve.jpg
demuy.jpg
cvi.jpg
madura.jpg
oele.jpg
beatrix20hotellogo.jpg
Hippostar.jpg
eelman.jpg
texelsontwerp.jpg
woutershok.jpg
Texelwool.jpg
hoteldb.jpg
kartingdenburgsponsorlogo.jpg
ab-texel.jpg
ep.jpg
daptexel.jpg
schoenmaker.jpg
expert.jpg
Koenis.jpg
siebeling.jpg
Paracentrum.jpg
slufter.jpg
TX10.jpg
vti.jpg
eldorado.jpg
nutri.jpg
heerwaarden.jpg
rentenaa.jpg
macrovet.jpg
noordkroon.jpg
atts.jpg
asc.jpg
rival.jpg
teso.jpg
turf.jpg
dennenoord.jpg
vincent.jpg
paal9.jpg
zelfpluktuin.jpg
ab.jpg
joskager.jpg
texelsun.jpg
otto.jpg
Rabo_3.0.jpg
omnyacc.jpg
tbo.jpg
vredelust.jpg
visspecialist.jpg
kievit.jpg
westerlaken.jpg
dbb.jpg
westend.jpg
wezen.jpg
nbc.jpg
biersteker.jpg
apotheek.jpg
pelikaan.jpg